layout styles

شرکت حسابگر به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات پس از فروش خود به علاقه مندان مشارکت در فروش خدمات اینترنت پرسرعت در سراسر کشور در چارچوب ضوابط و فرآیند زیر نمایندگی اعطا می کند:

شرایط اخذ نمایندگی

ارائه یکی از مدارک زیر:

  • پروانه پیشخوان دولت
  • جواز کسب فروشگاه (موبایل، رایانه، کافی نت و ...)
  • اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت
  • بهتر است فروشگاه مجهز به امکانات (فضای مناسب جهت حضور مشتری و متصدی ارائه دهنده ی خدمات) و تجهیزات (رایانه، اینترنت پرسرعت، چاپگر، اسکنر، دستگاه کپی) لازم جهت ارائه ی خدمات باشد.

جهت اخذ نمایندگی مجاز اینترنت حسابگر لازم است متقاضی مدارک زیر را تهیه و تکمیل نموده و برای شرکت ارسال نماید.


مدارک لازم برای درخواست نمایندگی

  • کپی کارت ملی صاحب جواز
  • کپی جواز کسب، پروانه پیشخوان یا اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت
  • فرم تکمیل شده اطلاعات نمایندگان مجاز حسابگر فرم را از اینجا دریافت کنید
  • پس از تهیه و تکمیل موارد فوق، بسته ی کامل مدارک باید برای شرکت ارسال شود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1543 تماس حاصل نمایید.
  • مدارک ارسالی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کفایت و تأیید، قرارداد نمایندگی مجاز به نام متقاضی ثبت خواهد شد. متعاقباً اطلاعات یک حساب کاربری به منظور استفاده از پرتال نمایندگان و ایمیل مختص نمایندگان ، جزوات آموزشی و اقلام تبلیغاتی ارسال خواهد شد.
  • در نهایت نام نماینده در فهرست نمایندگان فروش و خدمات در وبسایت قرار داده خواهد شد.