تک نت حامی طرح های استارت آپ

شرکت مهندسی حسابگر (تک نت) در نظر دارد به‌منظور کمک به رونق کسب‌وکار در حوزه محتوا نسبت به‌گزینش و حمایت از طرح‌های ارزش افزوده، فناورانه و خدمات فضای مجازی با اولویت زبان فارسی از طریق فراخوان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و فعالان این حوزه دعوت می‌شود در صورت دارا بودن شرایط لازم، نسبت به ارسال مستندات مربوط به آدرس ایمیل tarh@taknet.ir اقدام نمایند. طرح‌های پیشنهادی در کارگروهی تخصصی ارزیابی گردیده و در صورت احراز شرایط لازم موردحمایت مالی، اعتباری و سخت‌افزاری ) مانند ارائه پهنای باند، سرور، فضای راه‌اندازی و ...) قرار خواهند گرفت. منظور از » طرح « به‌طور مشخص، پروژه‌های دارای طرح تجاری است که به محصول نهایی و یا خدمات قابل ارائه به مشتری منجر خواهد شد. زمینه‌های دارای اولویت )شامل و نه محدود به( موارد ذیل است: الف( حوزه خدمات ) محتوایی و زیرساختی( این حوزه همه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که به ارائه، ساماندهی و توزیع محتوا می‌پردازند و دارای زمینه‌های زیر است : • برنامه‌های کاربردی در افزارهای همراه (tablet, smart phone – mobile apps) • بازی‌های رایانه‌ای )پس از اخذ مجوز( • ابزارهای هوش تجاری (BI) • تولید خودکار محتوا • ارزیابی خودکار محتوا • تحلیل و کاوش کلان داده‌ها (Big Data) • تولید مشارکتی محتوای فارسی ب( حوزه تولید محتوا )با اولویت زبان فارسی( این حوزه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که در ایجاد محتواها مؤثرند و مشتمل بر موارد زیر است : • محتوای آموزشی • محتوای اطلاع‌رسانی • محتوای تبلیغی • پایگاه‌های تولید محتوای مشارکتی (wikis, social networks) • شبیه‌سازهای آموزشی / آزمایشگاه‌های مجازی • درس‌افزارهای آموزشی • وب‌نوشت‌ها )وبلاگ‌ها( و وبگاه‌های تعاملی • بانک‌های اطلاعاتی • خبرگزاری‌های تحت وب • منابع دیداری – شنیداری • منابع علمی الکترونیکی )به زبان فارسی و غیرفارسی( • راه‌اندازی کنسرسیوم‌های محتوایی • یکپارچه‌سازی و تجمیع بانک‌های اطلاعاتی متنوع