انتخاب شایسته شرکت تک نت به عنوان برترین اسپانسر در دومین دوره مسابقات فتح پرچم در غرب کشور

انتخاب شایسته شرکت تک نت به عنوان برترین اسپانسر در دومین دوره مسابقات فتح پرچم در غرب کشور

شرکت تک نت در دومین دوره مسابقات فتح پرچم غرب کشور به عنوان اسپانسر در مرکز آپای دانشگاه رازی همکاری نموده و در مدت برگزاری مسابقات پهنای باند مورد نیاز این مسابقه را تامین کرده و به عنوان برترین اسپانسر در فعالیت این مرکز برگزیده شده است.

اشتراک فیلیمو

اشتراک فیلیمو

ترافیک مشترکان اینترنت پرسرعت (ASL2+)  تک نت در سراسر کشور برای بهره‌مندی از خدمات محتوایی ارایه شده در سایت‌های فیلیمو 100% رایگان محاسبه خواهد شد.
این شرایط ویژه پیرو توافق همکاری مشترک میان گروه شرکت‌های شاتل و شرکت صبا ایده صورت گرفته است.
پیرو توافق صورت گرفته با وب‌سایت فیلیمو (ارایه کننده‌ی فیلم‌ها، سریال‌ها، موزیک و ...