تکنولوژی استریمینگ چیست؟

تکنولوژی استریمینگ درواقع یک تکنولوژی برای ارائه محتواهای صوتی و تصویری است از طریق اینترنت بر روی گوشی های هوشمند و یا کامپیوتر ها می باشد. شما برای تماشای یک محتوا دو نوع روش برای دانلود آن دارید: دانلود تصاعدی که قدیمی ترین نوع دانلود می باشد و کل محتوا را دانلود کرده سپس به شما اجازه تماشای آن را می دهد و مادامی که در حال دانلود است این امکان برای شما وجود ندارد که آن محتوا را تماشا کنید و یا به آن گوش دهید. تکنولوژی استریمینگ برعکس دانلود تصاعدی است درواقع این تکنولوژی یک بافر دارد که ابتدا چند ثانیه اول را دانلود می کند و به شما اجازه تماشا می دهد و مادامی که شما در حال تماشا هستید خود در حال دانلود مابقی ویدئو و ذخیرهء ثانیه های بعدی در بافر می باشد. اما بایستی در نظر داشته باشید که در دانلود تصاعدی بعد از دانلود محتوا در سیستم شما ذخیره می شود اما در تکنولوژی استریمینگ محتوایی بر روی سیستم شما ذخیره نمی شود و فقط تا اتمام تماشای محتوا آن را بافر خواهد کرد.

نیاز های مطرح شده برای تکنولوژی استریمینگ محتوا

برای استریمینگ محتوا شما نیاز به یک اینترنت نسبتاً سریع دارید و این سرعت بستگی به دستگاهی که با آن اقدام به استریمینگ می کنید نیز دارد. بهترین سرعت برای استریمینگ و تماشای یک ویدئو با کیفیت مطلوب سرعت 2 مگابیت بر ثانیه می باشد اما اگر محتوا HD و یا UHD باشد به ترتیب نیاز به سرعت 5 و 9 مگابیت بر ثانیه می باشد.

تکنولوژی استریمینگ زنده ( Live Steaming)

در تکنولوژی استریمینگ و یا پخش زنده، محتوای درخواستی شما به صورت زنده پخش می شود و در صورتی که کاهش سرعتی در اینترنت مشاهده شود به طور قطع موجب قطعی محتوا خواهد شد. به همین ترتیب است که شرکت های ارائه دهنده اینترنت سرویس های استریمینگ را با درک حساسیت های موجود در پخش استریمینگ به صورت زنده و ضبط شده، به کاربران ارائه می دهند.


تگ ها