جشنواره زمستان adsl vip

ویژه مشترکین تمدید

نام سرویس سرعت زمان ترافیک بین الملل ترافیک داخلی قیمت
بسته 16 مگابیت VIP 16 365 4000 8000 10,290,000 ریال
بسته 8 مگابیت 8 365 2400 4800 6,430,000 ریال
بسته 16 مگابیت VIP 16 180 2000 4000 5,740,000 ریال
بسته 8 مگابیت vip 8 180 1000 2000 3,590,000 ریال
بسته 8 مگابیت vip 8 90 750 1500 1,890,000 ریالجشنواره زمستان adsl2+

ویژه مشترکین تمدید

نام سرویس سرعت زمان ترافیک بین الملل ترافیک داخلی قیمت
بسته 16 مگابیت 16 365 800+400 2400 6,480,000 ریال
بسته 8 مگابیت 8 365 600+300 1800 4,050,000 ریال
بسته 16 مگابیت 16 180 500+250 1500 3,650,000 ریال
بسته 8 مگابیت 8 180 300+150 9000 2,280,000 ریالجشنواره زمستان adsl vip

ویژه مشترکین جدید

نام سرویس سرعت زمان ترافیک بین الملل ترافیک داخلی قیمت
بسته 16 مگابیت VIP 16 365 3000+1500 9000 9,080,000 ریال
بسته 8 مگابیت vip 8 365 1800+900 5400 5,670,000 ریال
بسته 16 مگابیت VIP 16 180 2000+1000 6000 5,100,000 ریال
بسته 8 مگابیت vip 16 180 1000+500 3000 3,190,000 ریاللیست قیمت ADSL2+ VIP

ویژه مشترکین تمدید

نام سرویس سرعت زمان ترافیک بین الملل ترافیک داخلی قیمت
بسته 16 مگابیت VIP 16 365 12000 24000 15,880,000 ریال
بسته 16 مگابیت VIP 16 365 600 1200 12,100,000 ریال
بسته 8 مگابیت vip 8 365 3000 6000 8,560,000 ریال
بسته 16 مگابیت VIP 16 180 3000 6000 6,380,000 ریال
بسته 4 مگابیت VIP 4 365 1440 2880 6,050,000 ریال
بسته 3 مگابیت VIP 3 365 1080 2160 5,290,000 ریال
بسته 8 مگابیت vip 8 180 1500 3000 3,990,000 ریال
بسته 16 مگابیت VIP 16 90 1500 3000 3,360,000 ریال
بسته 4 مگابیت VIP 4 180 720 1440 3,190,000 ریال
بسته 3 مگابیت VIP 3 180 540 1080 2,790,000 ریال
بسته 8 مگابیت vip 8 90 360 720 2,100,000 ریال
بسته 4 مگابیت VIP 4 90 360 720 1,680,000 ریال
بسته 3 مگابیت VIP 3 90 270 540 1,470,000 ریال
بسته 16 مگابیت VIP 16 30 500 1000 1,120,000 ریال
بسته 8 مگابیت vip 8 30 250 500 700,000 ریال
بسته 4 مگابیت VIP 4 30 120 240 560,000 ریال
بسته 3 مگابیت VIP 3 30 90 180 490,000 ریاللیست قیمت ADSL2+

ویژه مشترکین تمدید

نام سرویس سرعت زمان ترافیک بین الملل ترافیک داخلی قیمت
بسته 16 مگابیت 16 365 1560 3120 8,640,000 ریال
بسته 8 مگابیت 8 365 720 1440 5,400,000 ریال
بسته 16 مگابیت 16 180 780 1560 4,560,000 ریال
بسته 4 مگابیت 4 365 480 960 4,320,000 ریال
بسته 3 مگابیت 3 365 360 720 3,780,000 ریال
بسته 8 مگابیت 8 180 360 720 2,850,000 ریال
بسته 16 مگابیت 16 90 390 780 2,400,000 ریال
بسته 4 مگابیت 4 180 240 480 2,280,000 ریال
بسته 3 مگابیت 3 180 180 360 2,000,000 ریال
بسته 8 مگابیت 8 90 180 360 1,500,000 ریال
بسته 4 مگابیت 4 90 120 240 1,200,000 ریال
بسته 3 مگابیت 3 90 90 180 1,050,000 ریال
بسته 16 مگابیت 16 30 120 260 800,000 ریال
بسته 8 مگابیت 8 30 60 120 500,000 ریال
بسته 4 مگابیت 4 30 40 80 400,000 ریال
بسته 3 مگابیت 3 30 30 60 350,000 ریال
بسته 2 مگابیت 2 30 15 30 250,000 ریال
بسته 1 مگابیت 1 30 8 16 200,000 ریال
بسته 512 کیلو بیت 512 30 3 6 125,000 ریالجشنواره زمستان adsl2+ t

ویژه مشترکین تمدید

نام سرویس سرعت زمان ترافیک بین الملل ترافیک داخلی قیمت
بسته 16 مگابیت 16 365 1500 3000 7,340,000 ریال
بسته 8 مگابیت 8 365 600 1200 4,590,000 ریال
بسته 16 مگابیت 16 180 700 1400 4,100,000 ریال
بسته 8 مگابیت 8 180 300 600 2,570,000 ریالسرویس های ویژه مشترکین کم مصرف ADSL

ویژه مشترکین تمدید

نام سرویس سرعت زمان ترافیک بین الملل ترافیک داخلی قیمت
بسته 24 مگابیت 24 365 400 800 7,337,000 ریال
بسته 24 مگابیت 24 365 200 400 5,048,500 ریال
بسته 24 مگابیت 24 180 200 400 3,933,000 ریال
بسته 24 مگابیت 24 365 120 240 3,553,500 ریال
بسته 24 مگابیت 24 365 60 120 2,668,000 ریال
بسته 24 مگابیت 24 180 60 120 1,851,500 ریال
بسته 24 مگابیت 24 180 48 96 1,702,000 ریال
بسته 24 مگابیت 24 90 60 120 1,552,500 ریال
بسته 24 مگابیت 24 180 30 60 1,449,000 ریال
بسته 24 مگابیت 24 90 45 90 1,288,000 ریال
بسته 24 مگابیت 24 180 12 24 1,184,500 ریال
بسته 24 مگابیت 24 90 15 30 1,046,500 ریال
بسته 24 مگابیت 24 90 15 30 770,500 ریال
بسته 24 مگابیت 24 30 30 60 736,000 ریال
بسته 24 مگابیت 24 30 20 40 632,500 ریال
بسته 24 مگابیت 24 30 10 20 425,500 ریال
بسته 24 مگابیت 24 30 5 10 287,500 ریال

توضیحات

 • منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس با سرعت اسمی سرویس می باشد.
 • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند. و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید با سرعت اسمی سرویس استفاده نمایند.
 • خرید ترافیک اضافه ، مطابق مصوبه ۲۶۶ با انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
 • منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.
 • در سرویس‌های فوق قابلیت انتقال ترافیک ( آستانه مصرف منصفانه= FUP) از یک ماه به ماه بعد وجود دارد. و با درنظر گرفتن منافع مشترکینFUP کل دوره خرید بصورت یکجا به مشترک اختصاص داده خواهد شد و در هر زمان از دوره سرویس پس از اتمام حجم تجمیعی، FUP اجرا خواهد شد.
 • تک نت سطح FUP را براساس معیار و واحد پایه ترافیک داخلی در جدول فوق تدوین و بعنوان آستانه استفاده منصفانه در هر گروه سرعتی اعلام نموده بطوریکه با استفاده هر گیگ حجم از محتواهای داخل کشور ، یک گیگ از مقدار FUP کسر می گردد و با مصرف هر گیگ از محتواهای خارجی معادل ۲ گیگ از مقدار FUP سرویس کاربران کسر خواهد شد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویسها اضافه خواهد شد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید
 • برای اطلاع از شیوه محاسبه تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت تک نت بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات می‌توانید مطالعه فرمایید.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت تک نت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • در راستای اجرای سیاست ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب و کارهای بومی، تک نت تعرفه اینترنت ADSL2+ مشترکین خود در سایت های پرمراجعه ایرانی را یک دوم کرده است. شما می توانید لیست سایت های ایرانی با تفکیک ترافیک را از اینجا دریافت و مشاهده نمایید.
 • مطابق مصوبه 265 سازمان تنظیم، تعرفه پیام رسان های داخلی یک سوم محاسبه می شود.