چگونه جهان متصل به اینترنت می‌تواند تجارت را تغییر دهد؟

اینترنت اشیا و تجارت الکترونیک اینترنت اشیاء امروزه یکی از داغ‌ترین موضوعاتی است که در همه زمینه‌های زندگی از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا تجارت نفوذ می‌کند. بخش بازرگانی از اولین حوزه‌هایی بود که ایده دستگاه‌های هوشمند را برای نظارت بر کالاها را پذیرفت. چنین علاقه و اشتیاق زیادی نشان دهنده پتانسیل بالای IoT در تجارت …

چگونه جهان متصل به اینترنت می‌تواند تجارت را تغییر دهد؟ Read More »