تلفن 1543

با تماس با شماره 1543 میتوانید شکایات خود را با ما در میان بگذارید!

تکمیل فرم ثبت شکایات

شما می توانید با مراجعه به قسمت ثبت شکایات در سایت تک نت ، شکایات خود را به ما انتقال دهید.

ارسال ایمیل

شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس info@taknet.ir شکایات خود را با ما د رمیان بگذارید.

مراجعه حضوری

شما می توانید با مراجعه حضوری به شرکت و نمایندگی های ما شکایات خود را با ما در میان بگذارید.

مشترک گرامی

شما می توانید از روش های نشان داده شده در این صفحه، شکایات خود را به ما انتقال دهید...

فرم شکایت