تک نت حامی طرح های استارت آپ

شرکت مهندسی حسابگر (تک نت) در نظر دارد به‌منظور کمک به رونق کسب‌وکار در حوزه محتوا نسبت به‌گزینش و حمایت از طرح‌های ارزش افزوده، فناورانه و خدمات فضای مجازی با اولویت زبان فارسی از طریق فراخوان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و فعالان این حوزه دعوت می‌شود در صورت دارا بودن شرایط لازم، نسبت به ارسال مستندات مربوط به آدرس ایمیل tarh@taknet.ir اقدام نمایند.
طرح‌های پیشنهادی در کارگروهی تخصصی ارزیابی گردیده و در صورت احراز شرایط لازم موردحمایت مالی، اعتباری و سخت‌افزاری ) مانند ارائه پهنای باند، سرور، فضای راه‌اندازی و ...) قرار خواهند گرفت.
منظور از » طرح « به‌طور مشخص، پروژه‌های دارای طرح تجاری است که به محصول نهایی و یا خدمات قابل ارائه به مشتری منجر خواهد شد. زمینه‌های دارای اولویت )شامل و نه محدود به( موارد ذیل است:
الف( حوزه خدمات ) محتوایی و زیرساختی(
این حوزه همه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که به ارائه، ساماندهی و توزیع محتوا می‌پردازند و دارای زمینه‌های
زیر است :
• برنامه‌های کاربردی در افزارهای همراه (tablet, smart phone – mobile apps)
• بازی‌های رایانه‌ای )پس از اخذ مجوز(
• ابزارهای هوش تجاری (BI)
• تولید خودکار محتوا
• ارزیابی خودکار محتوا
• تحلیل و کاوش کلان داده‌ها (Big Data)
• تولید مشارکتی محتوای فارسی
ب( حوزه تولید محتوا )با اولویت زبان فارسی(
این حوزه فعالیت‌هایی را شامل می‌شود که در ایجاد محتواها مؤثرند و مشتمل بر موارد زیر است :
• محتوای آموزشی
• محتوای اطلاع‌رسانی
• محتوای تبلیغی
• پایگاه‌های تولید محتوای مشارکتی (wikis, social networks)
• شبیه‌سازهای آموزشی / آزمایشگاه‌های مجازی
• درس‌افزارهای آموزشی
• وب‌نوشت‌ها )وبلاگ‌ها( و وبگاه‌های تعاملی
• بانک‌های اطلاعاتی
• خبرگزاری‌های تحت وب
• منابع دیداری – شنیداری
• منابع علمی الکترونیکی )به زبان فارسی و غیرفارسی(
• راه‌اندازی کنسرسیوم‌های محتوایی
• یکپارچه‌سازی و تجمیع بانک‌های اطلاعاتی متنوع

تگ ها