کدام کشور ها سریعترین و کندترین اینترنت را دارند؟

کدام کشور ها سریعترین و کندترین اینترنت را دارند؟

با توجه به اینکه امروزه اینترنت به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی همه ما تبدیل شده است، بسیاری از فعالیت های روزمره ما بدون وجود اینترنت امکان پذیر نخواهد بود و با افزایش نفوذ شبکه های اجتماعی بسیاری از مشاغل نیز برای پیشبرد تجارت خود به اینترنت وابسته هستند و هر کشوری در تلاش است بستری بهتر و مناسب تری برای ارائه اینترنت پرسرعت به شهروندانش ارائه کند.

انتخاب شایسته شرکت تک نت به عنوان برترین اسپانسر در دومین دوره مسابقات فتح پرچم در غرب کشور

انتخاب شایسته شرکت تک نت به عنوان برترین اسپانسر در دومین دوره مسابقات فتح پرچم در غرب کشور

شرکت تک نت در دومین دوره مسابقات فتح پرچم غرب کشور به عنوان اسپانسر در مرکز آپای دانشگاه رازی همکاری نموده و در مدت برگزاری مسابقات پهنای باند مورد نیاز این مسابقه را تامین کرده و به عنوان برترین اسپانسر در فعالیت این مرکز برگزیده شده است.