بانک‌های مجازی تا ۲ سال آینده در ایران

بانک‌های مجازی تا ۲ سال آینده در ایران

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اعلام اینکه تلاش می کنیم بانکداری غیر بانکی را در کشور انجام دهیم ، یکی دو سال آینده گفت: غیربانکی نوعی بانکداری دیجیتال است که بانک ها دیگر شعبه با آن نخواهند داشت و کاملاً مجازی می شوند. ما همچنین به دنبال پروژه ای برای حذف کارت بانکی فیزیکی و قرار دادن آن روی تلفن همراه هستیم و دیگر نیازی به حمل آن نیست.

تک نت: مناسب ترین سرویسهای اینترنتی مراکز آموزشی کدام اند؟

تک نت: مناسب ترین سرویسهای اینترنتی مراکز آموزشی کدام اند؟

نیاز به آموزش همواره یکی از اساسی ترین نیازهای بشر در طول تاریخ بوده است. با افزایش جمعیت و سکونت مردم در مناطق مختلف و عدم وجود امکانات آموزشی مورد نیاز در دسترس، راهی جز حرکت به سوی آموزش مجازی پیش روی مسئولان آموزشی کشورها قرار نداده است.