کدام کشور ها سریعترین و کندترین اینترنت را دارند؟

کدام کشور ها سریعترین و کندترین اینترنت را دارند؟

با توجه به اینکه امروزه اینترنت به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی همه ما تبدیل شده است، بسیاری از فعالیت های روزمره ما بدون وجود اینترنت امکان پذیر نخواهد بود و با افزایش نفوذ شبکه های اجتماعی بسیاری از مشاغل نیز برای پیشبرد تجارت خود به اینترنت وابسته هستند و هر کشوری در تلاش است بستری بهتر و مناسب تری برای ارائه اینترنت پرسرعت به شهروندانش ارائه کند.

ورود استارتاپ ها به بازار بورس ایران

ورود استارتاپ ها به بازار بورس ایران

رونق بورس در سال 99 باعث ایجاد اشتیاق بین مردم برای ورود با بازار سرمایه شده و علاوه بر این شرکت های متعددی به ورود به بازار بورس و سرمایه اقبال نشان داده اند و از همان ابتدا بحث عرضه عمومی سهام اولیه شرکت های استارتاپی در بورس مطرح شد.