تک نت با بهره گیری از سرویس های ویژه ، در اختیار داشتن کادر فنی مجرب و به روزترین تجهیزات و فناوری ها ، پشتیبانی موثر و همیشگی از خدمات ارائه شده و سال ها تجربه در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به ده ها + ADSL2 هزار کاربر خانگی و سـازمان ها و شـرکت های مختلف، برای توســعه ی دامنه ی ارائه خدمات اینترنت پرســرعت و خدمات تکمیلی آن، ارائه خدمات ویژه برج ها و مجتمع ها را هم در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت هم اکنون نیز راه اندازی موفق سرویس اینترنت پرسرعت را برای بسیاری از مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری را در کارنامه خود دارد.

در بسیاری از برج ها و واحدهای مسکونی، تجاری و اداری به دلیل وجود ساختار فیبر نوری، خطوط تلفن، امکان دریافت سرویس اینترنت پرسرعت از طریق روش های معمول وجود ندارد. حتی در مواردی که زیرساخت های مورد نیاز برای ارائه خدمات به مشتریان وجود داشته باشد، به دلیل محدودیت فضای اختصاصی مراکز مخابراتی برای نصب تجهیزات مورد نیاز ارائه سرویس اینترنت پرسرعت، ممکن است پس از مدتی با کمبود پورت مخابراتی خالی در مراکز رو شویم و در نتیجه امکان ارائه سرویس اینترنت پرسرعت ADLS به کاربران جدید وجود نخواهد داشت. یکی از راهکارهای جایگزین در برجها و تجاری، اداری و مسکونی ارائه خدمات اختصاصی و ویژه به این مجتمع هاست .

در این شرایط برای ارائه خدمات به ساکنان این برج ها و مجتمع ها، تجهیزات مورد نیاز برای ارائه سرویس در داخل مجتمع یا برج نصب می شود. برای دستیابی به این منظور، ابتدا مجتمع مورد نظر از طریق ارتباط نقطه به نقطه با سرعت بالا به شرکت سرویس دهنده متصل می شود. برای ایجاد ارتباط لازم است که دو مرکز ارائه دهنده و گیرنده خدمات دارای خط دید مسـتقیم نسـبت به یکدیگر باشند. از این رو بخش فنی تک نت برای بررسی امکان دید مسـتقیم مجتمع متقاضی با یکی از پاپ سایتهای این شرکت در سطح شهر، کارشناسان خود را به محل مورد نظر می فرستد. پس از انجام امکان سنجی و نصـب تجهیزات مورد نظر در محل مجتمع متقاضی، امکان اتصــال پرسرعت مشــترک به یکی از سایت های تک نت فراهم خواهد شد. سپس با ایجاد فضایی مشابه یک مرکز مخابراتی در داخل مجتمع پهنای باند دریافت شده، از طریق خط تلفن به هر یک از واحدهای متقاضی خدمات اختصاص داده می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اینترنت پرسرعت مرکزی منازل مسکونی و مجتمع تجاری با شماره تلفن 1543 و داخلی 608 - 616 تماس حاصل فرمایید

 • ویژگی ها و مزایای اینترنت مرکزی منازل مسکونی و مجتمع تجاری

  • وابسته نبودن امکان ارائه سرویس به وجود امکانات در مراکز مخابراتی
  • امکان ارائه سرویس حتی در صورت وجود فیبر نوری بودن خطوط تلفن
  • راه اندازی سرویس در کمترین زمان ممکن حذف MDF مراکز مخابراتی منطقه و راهاندازی خطوط از داخل MDF ساختمان
  • کوتاه شدن مسیر ارائه خدمات به متقاضیان
  • حذف مراحل مرتبط با مرکز مخابراتی (از قبیل رانژه شدن خط و ...)به دلیل کوتاه شدن مسیر ارائه خدمات به متقاضیان
  • راه ندازی سرویس بدون مراحل اداری مورد نیاز مراکز مخابراتی (همچون ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به مالک خط تلفن و ...)
  • بهره مندی از خدمات پشتیبانی ویژه برای ساکنین برج ها و مجتمع ها
  • بهره مندی از امتیازات مشتریان خاص برای رسیدگی به مشکلات احتمالی
  • اختصاص تجهیزات ویژه برای هر مجتمع
  • دستیابی به کیفیت بی نظیر خدمات به دلیل کوتاه شدن مسیرهای ارتباطی
  • پشتیبانی تلفنی و حضوری در هر ساعت از شبانه روز در تمامی روزهای سال