قیمت و تعرفه ماهیانه اینترنت پرسرعت TD-LTE

تومان 43000 ماهانه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 10 گیگ
تومان 110000 45 روزه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 32 گیگ
تومان 508.900 3 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 200 گیگ
تومان 63200 ماهانه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 20 گیگ
تومان 143800 3 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 30 گیگ
تومان 388.500 6 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 125 گیگ
تومان 193900 ماهانه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 75 گیگ
تومان 220200 3 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 70 گیگ
تومان 626.300 6 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 230 گیگ
تومان 67300 45 روزه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 15 گیگ
تومان 356.300 3 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 130 گیگ
تومان 1.012.900 6 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 400 گیگ

قیمت و تعرفه سالیانه اینترنت پرسرعت TD-LTE

تومان 513.800 یک ساله
 • Up to 40MB
 • ترافیک 100 گیگ
تومان 1.948.700 یک ساله
 • Up to 40MB
 • ترافیک 800 گیگ
تومان 508.900 3 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 200 گیگ
تومان 612.200 یک ساله
 • Up to 40MB
 • ترافیک 160 گیگ
تومان 2.344.600 یک ساله
 • Up to 40MB
 • ترافیک 1000 گیگ
تومان 388.500 6 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 125 گیگ
تومان 771.000 یک ساله
 • Up to 40MB
 • ترافیک 250 گیگ
تومان 4.324.200 یک ساله
 • Up to 40MB
 • ترافیک 2000 گیگ
تومان 626.300 6 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 230 گیگ
تومان 1.264.900 یک ساله
 • Up to 40MB
 • ترافیک 500 گیگ
تومان 1.012.900 6 ماهه
 • Up to 40MB
 • ترافیک 400 گیگ
Shopping Cart
اسکرول به بالا