تالار مقالات بروز تکنولوژی

Google Docs، به تبلت‌های اندرویدی، نوار کناری را اضافه می‌کند

در حال حاضر، ابزارهایی مانند Docs، Sheets  و Slides دارای نوار کناری برای دسترسی به گزینه‌های قالب‌بندی مختلف در تبلت‌های اندرویدی هستند. قبل از این، ابزارهای Docs، Sheets  و Slides گزینه‌های قالب‌بندی را در نوار ابزار ارائه می‌دهند. در این ابزار‌ها گزینه‌ای وجود دارد که برای شما امکان مراجعه به قسمت Format را در سمت راست سند نشان می‌دهند.

نوار کناری، بهتر از نوار ابزار است و از طریق آن به فاصله خطوط، ستون‌ها، قالب‌بندی شفاف و سایر گزینه‌ها دسترسی خواهید داشت. این قابلیت به کاربران کمک می‌کند که جداول، متن، تصاویر و سایر موارد را به راحتی مرتب کنند. در حال حاضر، نوار کنار گوگل داکس برای تبلت‌های اندرویدی عرضه می‌شود. این قابلیت در هفته‌های بعد در دسترس خواهد بود.

مقالاتی که شما دوست دارید
مرا را در بهبود مقالات یاری کنید.

با نظردهی ما را در تکمیل مقالات یاری کنید.