تالار مقالات بروز تکنولوژی

تخفیف 75 درصدی Google One

Google One در حال آماده‌سازی برنامه‌ای است که به شما اعتبار ۲۵ دلاری فروشگاه پلی را ارائه می‌دهد! افرادی که از طریق شما وارد این برنامه شوند، تخفیف ۷۵ درصدی دریافت می‌کنند. پنج نفر اول می‌توانند تخفیف ۷۵ درصدی گوگل وان را در سه ماه اول دریافت کنند. همچنین، هر مشترک می‌تواند اعتبار ۵ دلاری از فروشگاه گوگل پلی دریافت کند.

با فرض اینکه هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد، تنها می‌توانید 25٪ را برای سه ماه اول پرداخت کنید؛ در صورتیکه مشترک برنامه‌های 10 ترابایت (49.99 دلار در ماه)، 20 ترابایت (99.99 دلار در ماه) یا 30 ترابایتی (149.99 دلار در ماه) شوید. هزینه برنامه‌ها از 1.99 دلار در ماه برای 100 گیگابایت، 2.99 دلار در ماه برای 200 گیگابایت، 9.99 دلار در ماه برای 2 ترابایت، 24.99 دلار برای 5 ترابایت شروع می‌شوند.

Google One  در حال آماده‌سازی برنامه‌ای است که به شما اعتبار ۲۵ دلاری فروشگاه پلی را ارائه می‌دهد. افرادی که از طریق شما وارد این برنامه شوند، تخفیف ۷۵ درصدی دریافت می‌کنند. پنج نفر اول می‌توانند تخفیف ۷۵ درصدی گوگل وان را در سه ماه اول دریافت کنند. همچنین، هر مشترک می‌توانند اعتبار ۵ دلاری از فروشگاه گوگل پلی دریافت کند.

با فرض اینکه هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد، تنها می‌توانید ۲۵٪ را برای سه ماه اول پرداخت کنید؛ در صورتیکه مشترک برنامه‌های ۱۰ ترابایت (99. 49 دلار در ماه)، ۲۰ ترابایت (۹۹. ۹۹ دلار در ماه) یا ۳۰ ترابایتی (99. 149 دلار در ماه) شوید. هزینه برنامه‌ها از 1.99 دلار در ماه برای ۱۰۰ گیگابایت، 2.99 دلار در ماه برای ۲۰۰ گیگابایت، 9.99 دلار در ماه برای ۲ ترابایت، ۲۴. ۹۹ دلار برای ۵ ترابایت شروع می‌شوند.

در اوایل این ماه، گوگل Google One AI Premium با قیمت 99. 19 دلار در ماه را راه‌اندازی کرد. با استفاده از این قابلیت می‌توانید به Gemini Advanced و Gemini در Google Workspace دسترسی داشته باشد. Google One، همراه با  YouTube Premiumدر رشد این شرکت نقش دارد.

مقالاتی که شما دوست دارید
مرا را در بهبود مقالات یاری کنید.

با نظردهی ما را در تکمیل مقالات یاری کنید.